Algemene voorwaarden

Vanaf het startadres dient er een ter plaatse bekende “gids” in de bus aanwezig te zijn om de chauffeur de weg te wijzen rekening houdend met doorrijhoogtes(4 meter), wegafsluitingen e.d.  Als deze gids niet aanwezig is, zijn wij niet aansprakelijk voor te laat aankomen.

Het is niet verplicht, maar het zou fijn en prettig  zijn als er aan de chauffeur gedacht wordt voor een broodje en drinken indien van toepassing.  En ook de chauffeur vindt het fijn als hij/zij af en toe een complimentje of schouderklopje krijgt!

Immers als de chauffeur zich goed voelt, rijdt hij/zij een stuk beter!

 Mocht door onvoorziene omstandigheden de gereserveerde bus niet kunnen rijden wordt door Trouwvervoer.nl vervangend vervoer ingezet. Zo mogelijk is dit een alternatief met eigen bussen,  is dit niet mogelijk dan wordt er vervangend vervoer door een touringcarbedrijf ingezet. Trouwvervoer.nl behoudt zich het recht voor om deze keuze te maken.

 Schade en aansprakelijkheid

 Indien er door de passagiers schade wordt aangericht in de bus zal Trouwvervoer.nl deze schade verhalen op de veroorzaker c.q de huurder van de bus.

Passagiers dienen zich te houden aan de(veiligheids) instructies van de chauffeur. Het openen van nooduitgangen is verboden tijdens het rijden evt. letsel hierdoor opgelopen is voor eigen risico. Schade wordt verhaald op de veroorzaker.

Trouwvervoer.nl is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan goederen meegenomen in de bus. De ceremoniemeester/ verantwoordelijke controleert aan het einde van de rit de bus om te controleren of er goederen zijn achtergebleven en meldt zich af bij de chauffeur.

 Trouwvervoer.nl behoudt zich het recht om bepaalde inritten of wegen, dijkjes etc. niet in te rijden als de chauffeur beoordeelt dat dit niet mogelijk of onwenselijk is. Een bus is nu eenmaal geen auto.

 Betalingsvoorwaarden

In de week voorafgaand aan de rit wordt een factuur gestuurd. Het totaalbedrag dient uiterlijk 1 dag vóór de rit te zijn voldaan op  IBAN NL73 RABO 016 0871 301 t.n.v. Alblas Events.

Boeking en Annuleringsvoorwaarden

Een optie nemen op een bus is mogelijk voor 1 week maximaal.

Als via de mail een bus gereserveerd wordt is de boeking tot stand gekomen.

Bij annulering zal 50% van de overeengekomen kosten in rekening worden gebracht.